cine suntem

Suntem producatori de mobilier pesonalizat, axati pe satisfactia clientului si calitatea superioara a produsului final.

ce facem

Producem mobilier personalizat atat pentru persoane fizice cat si pentru domeniile HORECA, mizand mereu pe calitate.

Tehnologie

Folosim doar programe de specialitate si tehnologie de ultima generatie pentru a avea mereu cel mai bun rezultat.

materiale

Materialele folosite sunt atent verificate, printre ele gasim: lemnul masiv, panourile prefabricate, furnir.

Pentru orice detalii sau oferte va asteptam mesajele pe adresele de e-mail de mai jos:

office@avertis.ro                              contact@avertis.ro

AVERTIS SRL, cod de identificare fiscală 14952311, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J12/2046/21.10.2002, cu sediul în municipiul Cluj Napoca, str. Calea Dezmirului, nr. 16-18, corp C9, extindere si etajare, cladire birouri, CF 336424-C5, judetul Cluj, derulează începând cu data de 22.02.2023 proiectul nr. cod RUE 1348, intitulat: “Investitii pentru consolidarea pozitiei pe piata al Avertis SRL”, proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, în baza Contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, în data de 10.02.2023.

 

Valoarea totală a proiectului este de 3.949.148,91 lei, valoarea eligibila 3.296.056,29 lei din care suma finanţării primite din Programul Operaţional Competitivitate este de 2.472.042,22 lei echivalentă cu 75 % din valoarea totală eligibilă aprobată.

 

Rezultatele prevăzute, care reies din obiectivele specifice sunt:

Realizarea unei investiții noi pentru AVERTIS SRL, care implică achiziția de utilaje și echipamente, îmbunătățirea capabilităților tehnologice utilizate în realizarea serviciilor din domeniul de activitate CAEN 4391 .Pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliențe a economiei, prin contribuția cu 24.59 % din valoarea proiectului companiei AVERTIS SRL la atenuarea schimbărilor climatice și tranziția către o activitate economică care nu cauzează nici un prejudiciu semnificativ obiectivelor de mediu.Diversificarea serviciilor prin lansarea unui serviciu nou/inovativ in cadrul domeniului de activitate CAEN 4391, mai exact lucrari de invelitori, sarpante si terase la constructii.Creșterea productivității muncii în cadrul companiei AVERTIS SRL în anul 3 de implementare cu un procent de minim 15 %, păstrând numărul minim de 13 angajați din anul de referință 2020. 

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Acțiunea 4.1.1.

 

Date de contact beneficiar:  

                            

Municipiul Cluj Napoca, str. Calea Dezmirului, nr. 16-18, corp C9, extindere si etajare, cladire birouri, CF 336424-C5, judetul Cluj, tel. 0728448899, email: office@zigman.ro

 

SC Avertis SRL, titular al proiectului „Investitii pentru consolidarea pozitiei pe piata a Avertis SRL” propus a fi amplasat în localitatea Cluj-Napoca, Calea Dezmirului, nr. cadastral 345212, judeţul Cluj, anunţă publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Cluj, de a nu solicita efectuarea evaluarii impactului asupra mediului in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului si continuarea procedurii privind emiterea aprobarii de dezvoltare pentru proiectul „Investitii pentru consolidarea pozitiei pe piata a Avertis SRL” propus a fi amplasat în localitatea Cluj-Napoca, Calea Dezmirului, nr. cadastral 345212, judeţul Cluj.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza poti fi consultate la sediul APM Cluj, Calea Dorobantilor, nr.99, în zilele de luni – joi, între orele 9:00-14:00 si vineri intre orele 9:00 – 13:00 precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmcj.anpm.ro.


Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Cluj.